Hvis du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Håndverkerklagenemnda (link)
Postboks 5480 Majorstuen
0305 Oslo 

Alternativt:

Forbrukerrådet (link)
Postboks 463 Sentrum
0105 Oslo


Når du sender klagen til nemnda skal du informere om vår e-postadresse post@tempeblikk.no.