Da er det noen måneder siden vi la vårt første driftsår bak oss. Det var et hektisk første år som ble "ekstremt" hektisk med flere prosjekter som skulle avsluttes til jul. Vi må innrømme at det ble såpass hektisk at vi hadde med et par av prosjektene over til de første ukene i 2018 :-)
Vi endte opp med en omsetning på 6 943 000,- noe vi er godt fornøyd med med tanke på at i januar så var vi kun to ansatte.
Driftsresultatet ble et "kalkulert" 200 000 i minus, noe vi regnet med da vi startet med totalt blanke ark den 01.01 og har måttet investere på alle fronter.
Vi startet opp med 2 ansatte i januar og vokste sakte men sikkert til 10 med lærlingene i slutten av desember. Vi har hatt et par justeringer av arbeidsstokken i løpet av fjoråret og er meget godt fornøyd med den gjengen vi nå har i Tempe blikk.
Når det gjelder kunder, så har vi nådd fram til alle vi hadde på forretningsplanen vår og har samarbeidet med alle bortsett fra en. Vi har også fått etablert et "utvidet samarbeid" med flere av kundene som gjør at vi er optimistiske med tanke på arbeidsmengden i framtiden. Vi avsluttet året med en fin ordrereserve for 2018 og ser fram til nok et hektisk år.