Vi har flyttet ut av det gamle lokalet vårt og inn i et litt større og bedre lokale.
Det er snakk om en gangavstand på 3.91 meter, så vi er fortsatt å finne ved Sluppenvegen 8.