VBL

Vi er medlem i Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.

Litt om VBL:

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund er en organisasjon som arbeider for å bedre rammebetingelsene for sine medlemsbedrifter. Som medlem av VBL er bedriftene en del av et faglig, politisk og sosialt fellesskap.

Forbundet er en del av NHO-felleskapet, noe som også gjør medlemsbedriftene også er medlemmer av NHO. VBL er og medlem av Byggenæringens Landsforbund (BNL) som jobber mot politiske myndigheter for å byggnæringens betingelser.