Lade Skole

Lade Skole

Ventilasjons kanaler i sandwichelementer
under konstruksjon

Oppdragsgiver: Oras