Med Økovent viderefører vi det gode samarbeidet vi hadde før påske. Vi har tre pågående prosjekter for tiden der vi står for utførelsen.