For Oras har vi fått arbeidene med teknisk rom ved Biltema ved City Syd. Bygget skal utvides og ventilasjonsanlegget oppgraderes.
Et svært trangt og utfordrende teknisk rom som er midt i blinken for oss. Oppstart er i disse dager og skal ferdigstilles i starten av juni.