Vi har fått utførelsen av dette prosjektet i samarbeid med Comfort teknikk. Spennende bygg som har oppstart i sommer.
Vi takker for oppdraget