Da har vi flyttet kontor og lager til Tempevegen 33, 7031 Trondheim.
Lokalene er ikke helt ferdigstilt 100% ferdigstilt enda, men vi har tilnærmet "normal" drift her.