Da har vi fått en nytt tilskudd til Tempeblikk-familien.

Kim Espen Johansen startet til oss i dag og han kommer fra et større blikkenslagerfirma her i Trondheim.
Både vi og han ser fram mot et godt samarbeid framover.