20 januar 2017 ble Donald Trump innsatt som President og Tempe Blikk hadde hatt sine første tre uker med drift. To år etter, er begge fortsatt i full drift, men der Trump sin administrasjon stadig krymper, vokser vi. (Altså ikke administrasjonen, men ansatte).
Den 2 januar startet siste tilskuddet i Tempe Blikk. Han heter Elias og er en sjømann som har gjort landkrabbe av seg.
Da er vi blitt 10 faste ansatte og i tillegg har vi pr dags dato kontrakt med 4 lærlinger.

Fjoråret ble nok et år med full fart, og vi har faktisk ikke registrert en eneste uproduktiv time på noen av oss gjennom hele året.
Når det gjelder 2019, ser det veldig lovende ut med tilgang på oppdrag nå i år og.

Vi har noen spennende planer for 2019-2020, men vi sier som Stig Inge i RBK, "vi kommenterer ingenting før det er klart".