Sjetnehallen - Teknisk rom

Sjetnehallen

Teknisk rom 

Oppdragsgiver: GK