Sjetnehallen

Teknisk rom 

Oppdragsgiver: GK

Sjetnehallen

Teknisk rom 

Oppdragsgiver: GK

Sjetnehallen

Teknisk rom 

Oppdragsgiver: GK

Sjetne Skole

Luftinntak i sandwichelementer
under konstruksjon

Oppdragsgiver: Caverion

Cageballturnering

Gullgutta som tok hjem bøtta på første forsøk

Lade Skole

Ventilasjons kanaler i sandwichelementer
under konstruksjon

Oppdragsgiver: Oras